Intergritetspolicy

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Svartdalen Kommunikation & Studio (Svartdalen eller jag) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter. Din integritet är viktig för mig och jag vill att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas.

Personuppgiftsansvarig

Svartdalen Kommunikation & Studio, Kvarnsvedsvägen 78, 864 96 Stöde, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För frågor gällande denna integritetspolicy kan du nå mig via e-post info@svartdalen.se

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, till exempel namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer räknas som personuppgifter om de kan hänföras till fysiska personer.

Vilka personuppgifter samlas in?

I nedan avsnitt kan du läsa om vilka personuppgifter som samlas in och vilken laglig grund jag baserar behandlingen på.

Via kontakt- och bokningsformulär
Om du väljer att boka tid eller kontakta mig via ett formulär på hemsidan samlas namn, e-postadress, företagsnamn och tillhörande meddelande i fritext in. Personuppgifterna behandlas i syfte att kunna tillhandahålla den efterfrågade informationen eller förfrågan som gjorts via formuläret.

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att jag ska kunna hantera din förfrågan.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och innebär att lagring av personuppgifter inte sker under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet av behandlingen. Rent praktiskt innebär det att personuppgifter gallras och tas bort när de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller det syfte och ändamål de samlats in för.

Delning och överföring av personuppgifter

Jag kan komma att överföra personuppgifter för nödvändig behandling till andra företag vars tjänster jag nyttjar, så som ekonomisystem och CRM. När dina personuppgifter delas med andra företag ska uppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagar och regler.

Svartdalen kan enligt lag bli tvingad att lämna personuppgifter till statliga myndigheter så som Polisen eller Skatteverket och kommer då att uppfylla dessa krav.

Dina rättigheter

Svartdalen kommer på din begäran eller eget initiativ rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga. Du har rätt att begära följande:

  • Tillgång till dina lagrade personuppgifter
  • Rättelse av dina personuppgifter
  • Radering av personuppgifter som inte är nödvändiga för att uppfylla lagkrav
  • Begränsad behandling av dina personuppgifter
  • Dataportabilitet, d.v.s. dina lagrade personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig

Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator, surfplatta eller mobiltelefon när du besöker olika webbplatser. Dessa textfiler kan sedan läsas av webbplatserna och hjälpa till att identifiera dig när du återvänder, vilket ofta används för grundläggande funktioner och annat som förbättrar din användarupplevelse.

Cookies innehåller ingen personlig information utan informationen i textfilerna består av bokstäver och siffror. Även om varje cookie får ett unikt samordningsnummer så kan man inte se någon personlig information om dig såsom ditt namn eller IP-adress baserat på de cookies som samlas in.

Det finns olika typer av cookies:

  • Sessionscookies som sparas tillfälligt på din dator när du besöker denna webbplats och tas bort så fort du stänger ner din webbläsare
  • Permanenta cookies som finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem
  • Förstapartscookies som placeras på din dator i samband med att du surfar in på hemsidan
  • Tredjepartscookies som ett annat företag placerat på din dator (det är tredjepartscookies som gör att du t.ex. ser annonser på produkter som du tidigare har klickat eller gjort sökningar på)

Cookies kan även komma att användas för att analysera vilka sökningar du gjort och sidor du har besökt på svartdalen.se. Detta sammantaget visar ett generellt sök- och beteendemönster, vilket är information jag använder för att förbättra hemsidan.

Om du önskar att avstå från att cookies används så stängs det av i din webbläsares säkerhetsinställningar. Tillvägagångssättet varierar beroende på vilken webbläsare du har. Det innebär dock att webbplatsens funktionalitet begränsas.

Läs mer om cookies på Post och Telestyrelsens webbplats www.pts.se.

Kontaktinformation

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter.  Kontaktinformationen hittar du nedan:

Svartdalen Kommunikation & Studio
Kvarnsvedsvägen 78
864 96 Stöde

Telefon: 072 727 14 90
E-post: info@svartdalen.se